نشریه علمی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی- اهداف و زمینه‌ها
عناوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/7 | 
اهداف و زمینه‌ها

· تعمیق و گسترش تفکر علمی و فنی در شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه نقشه برداری و ژئوماتیک با تاکید بر نقش دانش و دانایی، معرفی نوآوری ها و فناوری های نوین
· ارتقا، گسترش و روزآمدسازی سطح دانش فنی کارشناسان، محققان، متخصصان، صاحب نظران، مدیران،‌ سیاستگذاران و تولید کنندگان و مصرف کنندگان در زمینه نقش دانش و دانایی، نوآوری و فناوری های نوین در نقشه برداری و ژئوماتیک
· تقویت ارتباط نهادهای علمی ـ فنی، پژوهشی و آموزشی با نهادهای تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در نقشه برداری و ژئوماتیک به منظور کمک در بکارگیری یافته های علمی-فنی در تصمیم گیری ها
· کمک به ارتقای برنامه و سیاست‌های علمی-فنی مبتنی بر نگرش جامع در زمینه نقشه برداری و ژئوماتیک و همچنین کمک به فراهم کردن زمینه های تقویت زیر ساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به منظور رشد و توسعه نوآوری و فناوری های نوین
· فراهم کردن زمینه های لازم برای پژوهش در حوزه های مختلف نقشه برداری و ژئوماتیک با تاکید بر نقش نوآوری و فناوری های نوین در نقشه برداری و ژئوماتیک از جمله نقشه برداری دقیق، ژئودزی، فتوگرامتری، سامانه اطلاعات مکانی، سنجش از دور، کاداستر، کارتوگرافی و آبنگاری
· چاپ مقالات علمی دانشجویان رشته های مرتبط بمنظور پاسخگویی نیازهای آموزشی دانشگاهها
· معرفی دانش، نوآوری و فناوری های نوین در حوزه‌ مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
· الگوبرداری، بومی سازی فنآوری های نوین در حوزه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
· جایگاه و نقش خدمات مهندسی نقشه برداری در مدیریت و برنامه ریزی خرد و کلان کشور و سیاست‌های مرتبط با آن
· تبیین ارتباط مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک با سایر علوم و فنون 
· شناخت جایگاه زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری،‌ قوانین و مقررات، آموزش و نهاد‌های درگیر با نقشه و اطلاعات مکانی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی:
http://gej.issge.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب