نشریه علمی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی- هیات تحریریه
اسامی هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/7 | 

دکتر علی عزیزی (دانشیار، دانشگاه تهران)

دکتر محمدرضا ملک (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر محمدرضا سراجیان (دانشیار، دانشگاه تهران)

دکتر علی اصغر آل شیخ (استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر مهدی نجفی علمداری (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر محمودرضا دلاور (دانشیار، دانشگاه تهران)

دکتر بهزاد وثوقی (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر عبدالرضا صفری (دانشیار، دانشگاه تهران)

دکتر یحیی جمور (دانشیار، آموزشکده نقشه‌برداری، سازمان نقشه برداری کشور)


نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی:
http://gej.issge.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب